Innovasjon Norge

Patentstyret og Innovasjon Norge samarbeider om å gi et helhetlig tilbud til kundene våre.

Vi har blant annet samarbeidet om utvikling av nettstedet iprhjelp.no.

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.

Besøk Innovasjon Norges nettsider

Logo Innovasjon Norge
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: