Norges forskningsråd

Norges forskningsråd og Patentstyret samarbeider om å gi et helhetlig tilbud til kundene våre.
Forskningsrådet - logo

 

Besøk nettsidene til Norges forskningsråd

Målet med samarbeidet er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om immaterielle rettigheter (IPR) i norsk næringsliv. Samarbeidet skal også bidra til kunnskapsløft (ev. kompetanseheving) i helseforetak samt ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: