Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Formålet med samarbeidet er å øke kompetansen om immaterielle rettigheter (IPR) innen relevante studie- og fagretninger ved NMBU.
NMBU logo

 

Besøk nettsidene til NMBU

Samarbeidet skal bidra til at studentene tilegner seg kunnskap så tidlig som mulig om tiltak de bør gjøre for å sikre og bruke aktuell IPR og samtidig bidra med veiledning for PhD-kandidater og NMBU-ansatte. I tillegg vil Patentstyret bidra med veiledning i prosjekter.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: