Tolletaten

Samarbeidet mellom Tolletaten og Patentstyret skal bidra til gjensidig kunnskap om partenes ansvarsområder.
Tolletaten logo

 

Besøk nettsidene til Tolletaten

Samarbeidet skal også bidra til bevisstgjøringstiltak mot piratkopiering og varemerkeforfalskning, og tilrettelegge for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom partene. Samarbeidet skal bidra til økt etterlevelse og kunne avdekke brudd på det regelverket som partene forvalter.

Et resultat av samarbeidet er blant annet nettstedet velgekte.no.
Nettstedet er opprettet av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Besøk nettstedet velgekte.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: