Samfunnet: Illustrasjon av at klok bruk av immaterielle verdier fører til verdiskaping i samfunnet.
Illustrasjon: Gjerholm

Strategi for Patentstyret

En engasjert medspiller for økt innovasjon og verdiskaping.

Større bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra immaterielle verdier – samfunnsoppdraget vårt

Immaterielle verdier kan utgjøre inntil 90 % av verdiene i en organisasjon. Hvordan disse verdiene blir sikret og utviklet, slik at de vokser i verdi, handler om å forvalte dem på en klok og god måte.

Når de immaterielle verdiene i en organisasjon eller bedrift blir forvaltet godt, øker sannsynligheten for å lykkes med verdiskaping.

Samfunnsoppdraget vårt handler derfor om å være en medspiller og tilrettelegger for god forvaltning av de immaterielle verdiene, slik at lønnsomhet og verdiskaping øker hos bedrifter og generelt i det norske samfunnet.

Gjør ideer til verdier – visjonen vår

Banebrytende oppfinnelser endrer hverdagen vår. Innovative behandlinger redder liv. Ny teknologi bidrar til en bærekraftig fremtid. Og god design løser store og små problemer. Sikkerhetsutstyret som verner deg og dine, merkene du velger i butikken, og seriene du elsker å se på.

Alt dette er eksempler på ideer som er blitt til verdier både for næringslivet, samfunnet, og som vi alle nyter godt av. Dette er verdier vi må ta vare på og forvalte godt.

Vi bidrar til å gjøre ideer til verdier i bedrifter og samfunn.

Målbildene våre

Vi har tre målbilder som alle handler om å skape verdier. Disse tre målene gir oss retning og hjelper oss med å prioritere. Hvert år evaluerer vi hvordan vi blir oppfattet av kunder, samfunn, eiere og medarbeidere. Denne innsikten bruker vi til å stadig utvikle og forbedre oss.

Kjerneverdiene våre styrer oss

Kjerneverdiene våre driver oss fremover. Verdiene viser hvordan vi skal være. De preger det daglige arbeidet og valgene vi tar. Våre verdier er

  • troverdig
  • kunderettet
  • engasjert
  • løsningsorientert

Disse verdiene hjelper oss med å gjøre visjonen levende, å fylle samfunnsoppdraget og å nå målene våre. Vi skal jevnlig spørre oss selv, kunder og samarbeidspartnere om vi etterlever verdiene våre.

Sentrale utviklingstrekk former oss

Det er særlig tre utviklingstrekk som former hvordan Patentstyret skal oppfylle samfunnsoppdraget.

Økte forventninger
Mennesker løper i treningstøy

 

Vi må utvikle oss i tråd med samfunnet. Vi må fange opp behov, forstå og respondere stadig raskere. Det vi gjør i dag, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. For å møte økte forventninger fra eiere, kunder, medarbeidere, interessenter og samfunnet må vi utvikle oss som organisasjon og som mennesker.

Digitalisering
PC viser en graf

 

Vi lever i en digitaliseringsbølge som har enorm påvirkning på oss. Når omverdenen tar i bruk ny teknologi og utvikler nye tjenester i høyt tempo, skaper det også forventninger til oss. Vi skal tilby relevante og sikre tjenester som effektivt løser kundenes problem. For å skape mer verdi til kunder, samfunn og medarbeidere, vil vi investere betydelig mer i digital tjeneste- og kompetanseutvikling.

Eksport og grønn omstilling
Skip på havet og vindmøller i bakgrunnen

 

Norge er i grønn omstilling, og vi må utvikle eksisterende næringsliv og skape nye vekstnæringer, som vi kan leve av fremover. Regjeringen har satt som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Vi skal også redusere klimagassutslippet med minst 55 % innen 2030. Disse målene er viktige for oss i Patentstyret. Vi skal bli opplevd som en kompetent medspiller i det grønne skiftet.

Vi skal være gode på å forstå næringslivets behov og levere tjenester som hjelper norsk næringsliv å lykkes i eksportmarkedet og med innovasjoner som bidrar til en mer bærekraftig utvikling.

 

Patentstyrets rolle

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: