Administrativ overprøving

Ordningen er innført som et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål om ugyldighet ved domstolene.

Alle med rettslig interesse kan fremsette krav om administrativ overprøving. Ordningen kan brukes innenfor alle tre områder patent, varemerke og design, samt foretaksnavn.

Les mer under de enkelte fagområdene:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: