Administrativ patentbegrensing

Et meddelt patent kan begrenses av innehaveren etter utløpet av innsigelsesperioden.

Begrensningen gjennomføres av Patentstyret med virkning for resten av patentets gyldighetstid.

Administrativ patentbegrensning er et billig og enkelt alternativ til en domstolsbehandling.

Les mer om administrativ patentbegrensning

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: