Årsavgifter

Du må betale årsavgifter for å opprettholde patentsøknaden / patentet.

Du må betale årsavgifter hvert år. De forfaller forskuddsvis, første gang to år etter innlevering av søknaden. Det betyr at første forfall er ved inngangen til tredje avgiftsår. Årsavgiftene for første og andre avgiftsår betales samtidig med avgift for tredje avgiftsår. Avgiftsåret regnes fra den måneden søknaden innleveres til Patentstyret og forfall settes til siste dag i denne måneden.

Les mer om årsavgifter
Se prislisten for patentavgifter og -gebyrer

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: