Årsavgifter

Du må betale årsavgifter for å opprettholde patentsøknaden / patentet.

Årsavgifter må du betale hvert år og de forfaller forskuddsvis, første gang to år etter innlevering av søknaden. Det betyr at første forfall er ved inngangen til tredje avgiftsår. Årsavgiftene for første og andre avgiftsår betales samtidig med avgift for tredje avgiftsår. Avgiftsåret regnes fra den måneden søknaden innleveres til Patentstyret og forfall settes til siste dag i denne måneden.

Forfall av fjerde og de følgende avgiftsår forfaller forskuddsvis samme kalendermåned hvert år.

Et eksempel:

Innleveres en søknad om patent 1. juni 2008 vil første forfall av årsavgift være 30. juni 2010. Innbetalingen gjelder da årsavgift for tre år, de to første årene på etterskudd og forskudd for tredje år. Avgift for fjerde avgiftsår forfaller da 30. juni 2011 osv.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: