Beskrivende (om varemerker)

At et varemerke er beskrivende, vil si at det bare foreteller noe om varen eller tjenesten.

For eksempel vil VINTER eller WARM på en jakke kunne
fortelle at den er egnet til bruk om vinteren. SUPER opplyser at varene er
av god kvalitet, og FAMILY sier noe om hvem produktene retter seg mot.
Slike beskrivende ord kan ikke registreres som varemerker.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: