Bruksmønster

Registrering av bruksmønster er en beskyttelsesform for oppfinnelser som brukes i flere land.

Det er vanlig at det for slik beskyttelse stilles lavere krav til oppfinnelseshøyde enn for patent, og at beskyttelsestiden er kortere.

Visse teknologiområder kan også være unntatt, og avgiftene er ofte lavere.

Norge har ikke slik beskyttelse.

Mer informasjon på nettsidene til WIPO (World Intellectual Property Organization)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: