CPC (Cooperative Patent Classification)

Alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret klassifiseres i henhold til et klassifikasjonssystem. Patentstyret tok i bruk CPC (Cooperative Patent Classification) fra 20. oktober 2015.

Hva er et klassifiseringssystem?

Alle patentsøknader klassifiseres etter teknisk innhold for å gjøre det lettere for en saksbehandler å finne tilsvarende oppfinnelser og vurdere om oppfinnelsen er kjent fra før.

Mer om CPC

CPC er i stor grad basert på det internasjonale patentsystemet (IPC) som administreres av WIPO (World Intellectual Property Organization). Mange land i Europa, Asia og Amerika tar nå i bruk CPC for å klassifisere nasjonalt patentmateriale. Patentstyret harmoniserer dermed med mange andre patentmyndigheter. 

CPC gir mulighet til å klassifisere mer detaljert enn IPC fordi systemet inneholder flere underkategorier enn IPC. Granskingen og saksbehandlingen blir mer effektiv og det blir lettere og raskere å gjenfinne dokumenter innen et bestemt område. Når vi klassifiserer etter CPC blir det lettere for andre patentverk å finne våre nasjonale dokumenter, noe som indirekte vil kunne fremme norsk innovasjon.

Frem til oktober 2015 har Patentstyret brukt det internasjonale klassifiseringssystemet IPC og vi vil fortsette å bruke dette systemet når vi publiserer patentdokumenter i henhold til våre internasjonale avtaler. Alle patentdokumenter vil i tillegg bli publisert med IPC-symboler.

Du finner mer informasjon om CPC på cpcinfo.org

CPC implementation overview after the 7th CPC meeting 2020

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: