Degenerering

Degenerering inntreffer når et varemerke blir selve ordet på en vare eller tjeneste, og dermed mister sin kjennetegnsfunksjon.

Eksempler på dette kan være "linoleum", "grammofon" og "thermos" som en gang i tiden var varemerker for ulike produkter, men hvor varemerket etterhvert ble den generiske betegnelsen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: