EU-varemerke

Et EU-varemerke som registreres gjelder i alle land som er medlem i EU (gjelder ikke i EØS).

Søkere som er bosatt i Norge og selskap som har sitt sete i Norge, kan sende søknad om EU-varemerke (EUTM) direkte til varmerkemyndigheten EUIPO i Alicante, men det kan lønne seg å benytte en fullmektig som har rett til å bistå klienter i EU.

Les mer om EU-varemerke

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: