Fargemerker

Dette er et varemerke hvor én eller flere farger i seg selv søkes registrert som varemerker.

Et eksempel er fargen rosa for isolasjonsmateriale. Det stilles strenge krav til at en bestemt næringsdrivende kan få enerett til en farge eller fargekombinasjon for en vare eller tjeneste.

Et kombinert merke eller figurmerke som er søkt registrert i en spesiell farge er ikke et fargemerke.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: