Fellesmerke

Et fellesmerke er et felles varemerke til bruk for medlemmene av en forening / sammenslutning eller et garanti-/kontrollmerke for en myndighet eller sammenslutning som fører kontroll med varer/tjenester. Eks. stempel på økologiske varer, miljømerker eller felles merke til bruk for medlemmer av idrettsforbund

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: