Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer og/eller tjenester.

Et fellesmerke er et felles varemerke

  • til bruk for medlemmene av en forening eller sammenslutning, eller
  • som kan brukes som et garanti-/kontrollmerke for en myndighet eller sammenslutning som fører kontroll med varer og tjenester.

Eksempel: stempel på økologiske varer, miljømerker eller felles merke til bruk for medlemmer av idrettsforbund.

Les mer om fellesmerker

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: