Forretningskonsept/forretningsidé

Forretningsideer, forretningskonsepter eller forretningsmetoder kan i utgangspunktet ikke registreres som verken patent, varemerke eller design.

Du kan altså ikke få beskyttelse for noe som kun er en idé. Men, det kan være mulig å beskytte enkelte deler av et konsept eller en metode.

Forretningsmetode: hvordan man kan drive næringsvirksomhet

Forretningsidé: den generelle og grunnleggende ideen bak virksomheten

Forretningskonsept: enkeltelementer som er satt sammen til en helhet. Helheten representerer hvordan man kan utøve næringsvirksomhet. Eksempler kan være franchisekonsepter eller TV-formater. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: