Forundersøkelser

Dette er et samlebegrep som brukes om Patentstyrets undersøkelser om hvorvidt et varemerke, et design eller et patent er nytt, om det kan registreres eller hvem som eventuelt har rettighetene.

Les mer om forundersøkelser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: