Forvekselbarhet

Dette er et uttrykk som vi bruker når en stor del av kundekretsen vil tro at to varemerker har samme kommersielle opprinnelse, for eksempel at de kommer fra samme produsent.

Forvekselbarhet er avhengig av likheten mellom varemerkene, samt at de er registrert eller søkt registrert for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag.

Hva som er varer av samme slag er ikke problematisk. Hva som er varer av lignende slag beror i stor grad på skjønn. Når vi tar en avgjørelse i slike saker tar vi hensyn til om varene vanligvis selges på samme sted, vanligvis produseres av samme produsent, vanligvis brukes sammen eller at de av andre grunner oppfattes som likeartede.

Hvis varemerkene er identiske eller svært like, kreves det mindre likhet mellom varene før vi konstaterer forvekselbarhet. Dette gjelder også omvendt; hvis varene er identiske eller svært like, kreves det mindre likhet mellom merkene før vi konstaterer forvekselbarhet.

Hva skjer hvis to varemerker er forvekselbare?

Hvis vi mener to varemerker er forvekselbare, kan vi ikke registrere den nyeste varemerkesøknaden (eventuelt «det nyeste varemerket»). Men husk at du kan innhente samtykke. Får du skriftlig samtykke til registrering fra eieren av det eldste merket, kan også det yngste merket registreres.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: