Geografiske opprinnelsesbetegnelser

Også kalt beskyttede betegnelser. Det er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelsen de trenger.

Etter mønster fra EU-landene er det i Norge anledning til å registrere beskyttede betegnelser for norske landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer.

Det er forbudt å bruke geografiske betegnelser for vin og brennevin som ikke kommer fra det berørte geografiske området. Et eksempel på dette er champagne. Det er ikke lov å bruke betegnelsen "champagne" for musserende vin, med mindre den er produsert i Champagne-området i Frankrike.

Merkeordningen administreres av Mattilsynet gjennom Matmerk, og gir mulighet til å lovbeskytte produktbetegnelser for denne type varer hvis de har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon og/eller særpreg.

Du finner mer informasjon om geografiske opprinnelsesbetegnelser og beskyttede betegnelser på:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: