Geografiske opprinnelsesbetegnelser

Også kalt beskyttede betegnelser. Det er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelsen de trenger.

Mange matvarer er et resultat av lange tradisjoner, høy kunnskap og råvarer dyrket under svært gunstige vekstbetingelser. Dette er med på å gi produktene unik smak og karakteristikk.

Etter mønster fra EU-landene er det i Norge anledning til å registrere beskyttede betegnelser for norske landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer.

Eksempel
Det er forbudt å bruke geografiske betegnelser for vin og brennevin som ikke kommer fra det berørte geografiske området. Et eksempel på dette er champagne. Det er ikke lov å bruke betegnelsen "champagne" for musserende vin, med mindre den er produsert i Champagne-området i Frankrike.

Matmerk
Merkeordningen administreres av Mattilsynet gjennom Matmerk, og gir mulighet til å beskytte produktbetegnelser for denne typen varer hvis de har en spesiell geografisk tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.

Du finner mer informasjon om geografiske opprinnelsesbetegnelser og beskyttede betegnelser på:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: