Gjenopptakelse

Hvis søknaden din er henlagt, kan vi gjenoppta behandlingen av den mot at du retter mangelen som førte til henleggelse. Du må også betale et gjenopptagelsesgebyr.

Fristen for å gjenoppta søknadsbehandlingen er to måneder for varemerker og design, fire måneder for patent. Fristen regnes fra utløpet av den fristen som førte til at søknaden ble henlagt.

Du finner informasjon om gebyrene i prisoversikten for hvert område:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: