Grace period

Også kalt nyhetsfrist.

Denne betegnelsen brukes innenfor designrett.

Det er mulig å søke et design registrert selv om designet er blitt gjort kjent offentlig (allment tilgjengelig) før en designsøknad innleveres. Fristen for å innlevere designsøknaden er tolv måneder fra designet først ble offentliggjort (nyhetsfrist).

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: