Henleggelse

Behandlingen av en søknad opphører fordi søker ikke har betalt en avgift, eller ikke har svart på en henvendelse fra Patentstyret i innen fristen.

Henlagte søknader kan gjenopptas under visse forutsetninger.

Vær oppmerksom på at henleggelse kun skjer under søknadsbehandlingen, og kun for visse typer frister.

Henleggelse er ikke det samme som at et varemerke er nektet registrert.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: