Immaterielle rettigheter (IPR)

Immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights, IPR) eller åndsrett er en samlebetegnelse for blant annet patent-, varemerke- og designretten, bruksmønster, retten til foretaksnavn, forfatter- og kunstnerretten, fotografiretten og retten til kretsmønstre for integrerte kretser.

Den gir innehaveren enerett til å utnytte åndsverket sitt.

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere.

Patentstyret er en viktig aktør i arbeidet med å sørge for at rettigheter og de verdiene de representerer sikres.

Engelsk: Intellectual Property Rights - IPR
Se også Intellectual Property - IP

Oversikt over relevante aktører på området (virkemiddelapparatet)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: