Individuell karakter (design)

For å få enerett på et design, må designet være nytt og ha individuell karakter.

Et design har individuell karakter hvis helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket denne brukeren får av andre design.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: