Industrielt rettsvern

Industrielt rettsvern gir beskyttelse først og fremst i form av patent, varemerke- eller designregistrering.

Den gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse, varemerke eller design. Industrielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere. Patentstyret er en viktig aktør i arbeidet med å sørge for at rettigheter og de verdiene de representerer sikres.

Engelsk: Industrial Property Rights.

Se også Immaterielle rettigheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: