Informert bruker (design)

En fiktiv person som vi bruker som mal for å avgjøre om et design har individuell karakter.

Personen er godt opplyst om hvilke produkter som finnes på markedet i den aktuelle produktkategorien, men vedkommende er ikke ekspert eller profesjonell på området. For å avgjøre om et design har individuell karakter, spør man seg om en informert bruker vil se tydelig forskjell på det søkte designet og andre design som finnes.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: