Innehaver (patent, varemerke og design)

Den som eier patentet, varemerkeregistreringen og/eller designregistreringen. Vi kan også omtale søkeren som innehaver av søknaden.

På patentområdet blir også patenthaver brukt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: