Innsigelse - patent

Alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot det til Patentstyret.

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. Ved å levere en innsigelse, angriper man patentets gyldighet eller patenthavers rett til oppfinnelsen.

Innsigelsen skal være begrunnet, og begrunnelsen bør være understøttet med for eksempel publikasjoner. Vi behandler innsigelser i vår fagavdeling.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: