Innsigelse - varemerke

Alle som mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan sende inn en skriftlig innsigelse mot registreringen til Patentstyret.

Fristen for å sende inn en innsigelse er tre måneder fra den dagen registrering ble kunngjort. Innsigelsen kan føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: