IPC-klasser

Vi klassifiserer alle patentsøknader som kommer inn til Patentstyret etter klassifikasjonssystemet International Patent Classification (IPC).

Formålet med klassifiseringen er å ha en ordning av patentskrifter slik at det skal være mulig å finne frem all nyttig informasjon som har betydning for granskingen.

Hovedklassene er:

  • Seksjon A: Menneskelig behov
  • Seksjon B: Industrielle arbeidsoperasjoner; transport
  • Seksjon C: Kjemi; metallurgi
  • Seksjon D: Tekstiler; papir
  • Seksjon E: Bygg- og anleggsteknikk; gruvedrift
  • Seksjon F: Maskinteknikk; belysning; oppvarming; våpen; sprengning
  • Seksjon G: Fysikk
  • Seksjon H: Elektroteknikk

Fra oktober 2015 har Patentstyret brukt klassifiseringssystemet CPC (Cooperative Patent Classification). Les mer om dette

Du finner mer informasjon på engelsk om IPC på nettsidene til WIPO (World Intellectual Property Organization)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: