IPR

Engelsk forkortelse for Intellectual Property Rights

Dette samlebegrepet omfatter de rettighetene som også er omtalt under immaterialrett og industrielt rettsvern.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: