Likeartethet (varemerke)

Likeartethet er et begrep som brukes i vurderingen av vareslagslikhet.

Hvis to merker gjelder eksakt samme varer, bruker vi ofte begrepet vareidentitet, eller sier at det er snakk om samme eller identiske varer. Hvis varene likner på hverandre, ved at de har samme formål, brukes sammen, normalt produseres sammen av samme type materialer osv., sier vi at det er likeartethet.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: