Løpedag (patent)

Løpedagen er innleveringsdagen for søknaden, eller den dagen søknaden ble innlevert til internasjonal myndighet (PCT).

Patentets levetid, inntil 20 år, starter fra løpedagen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: