Luktmerke

Du kan registrere en spesiell lukt for en vare, eksempelvis lukt av øl for dartpiler eller lukten av motorolje for magasiner.

Dette er en type varemerker hvor det per i dag hersker tvil om dette går inn under betegnelsen varemerker og hvordan disse eventuelt skal kunne gjengis grafisk.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: