Lydmerke

En spesiell lyd som angir en kommersiell opprinnelse kan registreres som varemerke.

Eksempler kan være lyden når man slår på en datamaskin, lyden når et program på radioen starter eller lyden en mobilapplikasjon lager idet brukeren mottar eller sender penger.

Du må levere inn en lydfil som gjengir lyden sammen med varemerkesøknaden. Alternativt kan du sende inn en nøyaktig gjengivelse av lyden i et notesystem.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: