Madridprotokollen

En internasjonal avtale som gjør det enklere å søke internasjonal varemerkeregistrering i flere land samtidig.

Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan søke om registrering i de andre medlemslandene med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller varemerkeregistrering, .

Norge er medlem av Madridprotokollen.

Les mer om internasjonal varemerkeregistrering og Madridprotokollen 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: