Merkeendring

Hvis du ønsker å endre et varemerke som du har søkt registrert, eller gjøre endringer i et varemerke som allerede er registrert, kan du be om en merkeendring.

Vilkår for endring

Patentstyret kan godta merkeendringer hvis endringene er «uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket» (varemerkeloven §§  13 og 34). Dette vilkåret innebærer at det er en snever adgang til å gjøre endringer i et varemerke.

Vi vurderer konkret i hver enkelt sak om en merkeendring oppfyller dette vilkåret.

Hvis vi avslår et krav om merkeendring, kan du uansett søke om å registrere merket som en ny varemerkesøknad.

Hva koster det?

Hvis du ønsker merkeendring i et registrert varemerke, må du betale et gebyr på kr 1200. Dette er for behandlingen av kravet, og må betales uavhengig av om vi godtar merkeendringen eller ikke.

Hvis du ønsker merkeendring i et varemerke som er under behandling, skal du ikke betale dette gebyret. 

Hvordan ber du om å endre et varemerke?

Les mer på siden om «Endringer i en søknad eller rettighet» - Punkt 4 Endring av merke (varemerke).

Eksempler på merkeendringer som Patentstyret har godtatt

 

Registrering nummer 246378

Endringen er at den beskrivende teksten PÅ HOLTET ble fjernet. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.


 

Registrering nummer 48824

Endringen er at ordet SPECIAL er skrevet i en tynnere font, og bokstaven K er justert noe i form og fargestyrke. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk. 


 

Registrering nummer 252097:

Endringen er at ordene BLOCK og MATCH er trukket sammen til ett ord. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.


 

Registrering nummer 228302:

Endringen er at selskapsbetegnelsen AS ble fjernet fra merket. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk. 


 

Registrering nummer 272094:

Endringen er at merkets farge endres fra ensfarget sort til ensfarget blått. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk. 

En registrering av et merke i sort og hvitt, gir også vern for gjengivelse av merket i andre farger. Endringen innebærer derfor at merkets vern begrenses til gjengivelse i blått istedenfor at merket har vern for gjengivelse i alle farger. Hvis endringen hadde vært motsatt, fra blått til sort, ville endringen ikke bli godtatt da vernet ville blitt utvidet til å gjelde gjengivelser av merket i alle farger. 


 

Registrering nummer 197437:

Endringen er at detaljene som skaper en skygge- og dybdeeffekt i figurelementet fjernes. Etter endringen fremstår figurelementet i en gul farge og med tykkere streker enn i det opprinnelige registrerte merket. AMFI er også gjengitt i en tykkere font. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk. 


 

Registrering nummer 286198:

Endringen er at fargen på figurelementet er endret fra oransje til rosa, og begge farger gir et rødlig uttrykk. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.


 

Registrering nummer 184528:

Endringen er at ordet AND er endret til &, og merkets betydningsinnhold forblir derfor det samme. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.


 

Registrering nummer 71555:

Endringen er at bindestreken mellom SUMA og BLESS fjernes, og ordene trekkes sammen til ett ord. Merkets betydningsinnhold forblir det samme. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk. .


 

Registrering nummer 289001:

Endringen er at det beskrivende ordet APP fjernes fra merket, og det distinktive ordet GENUS blir stående igjen i merket. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.


 

Registrering nummer 98532:

Endringen er at tekstelementene A SELECTION OF og NEW YORK CITY i merkets øvre og nedre del ble fjernet. I tillegg har merket mer markerte linker og er skrevet i en fetere skrift. Bokstavkombinasjonen LTD er lagt til etter ordet SONS. Endringen ble godtatt da de fjernede ordene, samt den tillagte selskapsangivelsen LTD ikke anses for å ha distinktiv evne. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.  


 

Registrering nummer 175534:

Endringen er at de hvite detaljene som skaper en skygge- og dybdeeffekt i bokstavene fjernes. Merkets form og uttrykk forblir i hovedsak likt med det opprinnelige registrerte merket. Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.  


 

Registrering nummer 71441:

Endringen er at skrifttypen er endret. Den visuelle effekten av de to bokstavene T er imidlertid fortsatt i behold.  Patentstyret fant at denne endringen var uvesentlig og ikke påvirket merkets helhetsinntrykk.  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: