Mothold

Nærliggende teknologi som er beskrevet i andre patentsøknader, patenter, tidsskrifter eller annen litteratur (gjelder hele verden) og som blir trukket fram som del av saksbehandlingen.

Et mothold brukes i vurderingen av om en søknad tilfredsstiller kravene til å få patent. Uttrykket ”anførte publikasjoner” brukes på samme måte som ”mothold”.

Se også sitering

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: