Multimediamerker

Et varemerke som består av eller dannes av en kombinasjon av bilde og lyd.

Et typisk eksempel på et slikt merke er den faste snutten som spilles av før man spiller av en ny film eller episode hos strømmetjenester som Netflix eller HBO Max.

Du må i varemerkesøknaden levere inn en audiovisuell fil som viser kombinasjonen av bilde og lyd.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: