Nordisk Patentinstitutt

Nordisk Patentinstitutt (NPI) er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island. Instituttets hovedoppgave er å levere ulike typer tjenester innen patentområdet til andre patentmyndigheter og til private kunder.

Nordisk Patentinstitutt har status som PCT-myndighet, dvs. internasjonal myndighet for nyhetsgransking og forberedende patenterbarhetsvurdering i henhold til patentsamarbeidskonvensjonen (PCT).

Nordisk Patentinstitutt har en direktør og en visedirektør som rapporterer til et styre som består av direktørene i patentmyndighetene i Danmark, Island og Norge.

Stortinget vedtok opprettelsen av Nordisk Patentinstitutt (Nordic Patent Institute) fra 1. januar 2008.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: