Ny/nyhetskrav

Gjelder for oppfinnelser/patentering og design.

En oppfinnelse må være ny for å være patenterbar. Den må også skille seg vesentlig fra kjent teknikk - se oppfinnelseshøyde.

Et design må også være nytt for å kunne registreres.

Alt vedrørende oppfinnelsen eller designet som enten er omtalt i tidligere patenter, tidsskrifter eller annen litteratur (gjelder hele verden), kan være til hinder for å få patent eller få registrert designet. Det samme gjelder hvis oppfinnelsen eller designet har vært vist på utstilling eller under foredrag, omtalt i en avis eller vært lagt ut for salg.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: