Oppfinnelse

For at en oppfinnelse skal være patenterbar, må den være en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: