Overføring

Du kan kreve at et varemerke blir overført til deg dersom du mener å ha bedre rett til varemerket enn den som er søker/innehaver.

Du må bevise retten til varemerket før overføring kan skje. Et slikt krav om overføring må stilles innen 3 måneder fra kunngjøring i Norsk varemerketidende.

Les mer om overføring av et varemerke

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: