Patenterbar/patenterbarhetsvurdering

En oppfinnelse er patenterbar hvis alle vilkårene for å meddele patent er oppfylt.

For å finne ut om vilkårene for patentering foreligger, foretar Patentstyret en patenterbarhetsvurdering.

Les mer under:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: