Patentfamilie

Det er vanlig å definere en patentfamilie som en samling søknader og patenter som gjelder den samme oppfinnelsen verden over.

Dette betyr at en patentfamilie omfatter alle dokumenter (patentsøknader og patenter) som har nøyaktig samme prioritet, inkludert den opprinnelige prioritetsdannende søknaden og alle etterfølgende søknader verden over.

Prioritet er da knyttet til den søknaden som først omtaler oppfinnelsen (førstesøknaden), og sikrer at etterfølgende søknader med samme prioritet gis beskyttelse tilbake til søknadsdatoen for førstesøknaden.

Ved flere prioriteter i samme søknad vil familien omfatte dokumenter med nøyaktig den samme kombinasjonen av prioriteter.

Les mer om prioritet 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: