Prioritet

Prioritet gjelder for alle tre fagområder - patent, varemerke og design.

Patent

Hvis flere søker patent på samme oppfinnelse, vil den som har tidligste innleveringsdato for søknaden ha retten til patentet. Innleveringsdatoen kan derfor i noen tilfeller være viktig.

Den som har søkt patent på en oppfinnelse i ett land, kan kreve prioritet i andre land der samme oppfinnelsen søkes patentert. Retten gjelder i tolv måneder fra den dagen søknaden ble levert inn i det første landet - prioritetsdagen.

Prioritet innebærer at søkeren går foran andre som har søkt patent på den samme oppfinnelsen etter prioritetsdagen. Den innebærer også at spørsmålet om oppfinnelsen er ny og har oppfinnelseshøyde skal bedømmes ut fra situasjonen på prioritetsdagen også i de senere søknadene.

Les mer om prioritetsretten på siden om Søk patent i flere land

Varemerke

Den som har søkt varemerkeregistrering på et varemerke i ett land, kan kreve prioritet i andre land der samme merket søkes beskyttet. Retten gjelder i seks måneder fra den dagen søknaden ble levert inn i det første landet - prioritetsdagen.

Prioritet innebærer at søkeren går foran andre som har søkt registrering av et forvekselbart varemerke etter prioritetsdagen.

Design

Den som har søkt designbeskyttelse i ett land, kan kreve prioritet i andre land der den samme designen søkes beskyttet. Retten gjelder i seks måneder fra den dagen søknaden ble levert inn i det første landet - prioritetsdagen.

Prioritet innebærer at søkeren går foran andre som har søkt designbeskyttelse på den samme designen etter prioritetsdagen. Den innebærer også at spørsmålet om designen er ny og skiller seg vesentlig fra tidligere kjente design, skal bedømmes ut fra situasjonen på prioritetsdagen også i de senere søknadene.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: