Protest

Innvendinger mot en søknad om varemerke, patent eller design før den eventuelt blir registrert som varemerke/design eller meddelt til patent.

En protest kan sendes inn når som helst før søknaden registreres/meddeles.

Les mer om muligheten for å levere inn en protest mot en søknad om varemerke, patent eller design.

Etter registrering av varemerke/design eller meddelelse av patent brukes betegnelsen innsigelse eller administrativ overprøving.

Hvordan skal du levere en protest?

Du kan enten

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: