Provisorisk patentbeskyttelse / provisorisk vern

Provisorisk vern gir deg beskyttelse mot patentinngrep mens søknaden din er under behandling, det vil si før patentet blir meddelt.

Du får provisorisk beskyttelse for patentsøknaden din når søknaden er gjort allment tilgjengelig, det vil si 18 måneder etter at du leverte inn søknaden din (eventuelt fra prioritetsdagen). Hvis du ber om at søknadsdokumentene gjøres allment tilgjengelig tidligere enn 18 måneder, vil du få provisorisk vern fra dette tidligere tidspunktet.

Hvis søknaden din er på engelsk må patentkravene oversettes til norsk for å få provisorisk vern. Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske og den engelske teksten. Patentstyret vil ikke kontrollere oversettelsen - du har selv ansvar for at den er korrekt. Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen. Ved rettelse av oversettelsen må du betale et gebyr.

Når du sender inn oversettelse eller rettelse må du fortelle oss at de er sendt inn for å få provisorisk vern.

Patentstyret må kunngjøre i Norsk patenttidende at du har levert en oversettelse av patentkravene, før det provisoriske vernet begynner å gjelde. Vi må også kunngjøre at vi har mottatt en rettelse av oversettelsen for at rettelsen skal gjelde.

Provisorisk vern for PCT-søknader og EP-søknader

Du kan få provisorisk vern i Norge for PCT-søknaden din i perioden etter at den er publisert internasjonalt og før du viderefører den til Norge, se Internasjonal patentsøknad (PCT).

Du kan få provisorisk vern i Norge for den europeiske patentsøknaden din i perioden etter at den er publisert hos EPO og fram til du har validert patent i Norge, se Europeisk patentsøknad.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: