Realitetsbehandling

Når vi realitetsbehandler en søknad vurderer vi om den oppfyller alle de lovmessige kravene til at vi kan registrere et varemerke eller et design, eller meddele et patent.

En varemerkesøknad må blant annet inneholde en liste over alle produktene (varene eller tjenestene) du vil ha varemerket registrert for, mens beskrivelsen i en patentsøknad skal være så tydelig at en fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen på grunnlag av denne. I en designsøknad må du sende inn gode og tydelige bilder av designet. Loven stiller opp flere slike krav en søknad må oppfylle.

Etter at vi har vurdert søknaden sender vi et brev med en realitetsuttalelse til søkeren. Dette er en vurdering og ikke en endelig avgjørelse. Det kan være flere realitetsuttalelser i en sak.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: