Rørlige bilder

På engelsk brukes betegnelsen "moving images".

Eksempler på slike rørlige bilder kan være et bevegelig ikon på en hjemmeside eller en vignett på en kinofilm.


Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: