Rørlige bilder

På engelsk brukes betegnelsen "moving images".

Eksempler på slike rørlige bilder kan være et bevegelig ikon på en hjemmeside eller en vignett på en kinofilm.

Eksempel:

Bevegelsesmerke, for eksempel denne som er registrert i Danmark for sykesenger (se http://www.vendlet.dk/)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: